Metāllūžņu iepirkšana

Nododot metāllūžņus, fiziskām personām līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam - pasei vai autovadītāja apliecībai, bankas konta numuram.

Metāllūžņu iepirkšana no juridiskām personām tiek veikta pamatojoties uz  preču pavadzīmi - rēķinu.
Lai vienotots par sadarbību, zvaniet uz mūsu kontakttālruni.

  • Nodrošinām individuālu pieeju ikvienam klientam.
  • Metallužņu cena tiek noteikta balstoties uz aktuālājām metāllūžņu iepirkšanas cenām.
  • Svaru nosaka uz sertificētiem svariem.
  • Kvalitāti, pamatojoties uz vizuālo apskati, nosaka profesionāls pieņēmējs.
  • Darījums tiek noformēts saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.
  • Gan fiziskām, gan juridiskām personām samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu.

 Metāllūžņi tiek iepirkti tikai un vienīgi saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 960 "Melno un krāsaino metāllūžņu iepirkšanas un realizācijas kārtība".